rhododendron, różanecznik karłowy, karłowaty, wolnorosnący, pěnišník