pěnišník, różanecznik karłowy, rhododendron karłowy, wolnorosnący